همایش ها و دوره ها


نمایش ۴۹ تا ۶۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
ریشه یابی اسامی در تاکسونومی جانوری(مقطع کارشناسی )

ریشه یابی اسامی در تاکسونومی جانوری(مقطع کارشناسی )

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با محلول سازی در آزمایشگاه (ارشد شیمی دریا)

آشنایی با محلول سازی در آزمایشگاه (ارشد شیمی دریا)

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

اصول نگارش مقاله به زبان انگلیسی( تحصیلات تکمیلی)

اصول نگارش مقاله به زبان انگلیسی( تحصیلات تکمیلی)

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تکنیک های متنوع مطالعه بافت های مختلف به روش هیستوشیمی

تکنیک های متنوع مطالعه بافت های مختلف به روش هیستوشیمی

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

آشنایی و نحوه کار با انواع میکروسکوپ های الکترونی

آشنایی و نحوه کار با انواع میکروسکوپ های الکترونی

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با کروماتوگرافی گازی(ارشد شیمی دریا)

آشنایی با کروماتوگرافی گازی(ارشد شیمی دریا)

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

نگارش علمی مقاله در علوم زیستی

نگارش علمی مقاله در علوم زیستی

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

روشهای تعیین همپوشانی مقالات( تحصیلات تکمیلی)

روشهای تعیین همپوشانی مقالات( تحصیلات تکمیلی)

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

طیف سنجی جذب اتمی (AAS) (ارشد شیمی دریا)

طیف سنجی جذب اتمی (AAS) (ارشد شیمی دریا)

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸