همایش ها و دوره ها

فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۴۹ تا ۶۰ مورد از کل ۹۳ مورد.
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای علمی اجتماعی

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای علمی اجتماعی

از ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۹

آشنایی با نرم افزارهای کلونینگ ژن و آنالیز DNA

آشنایی با نرم افزارهای کلونینگ ژن و آنالیز DNA

از ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۹

نرم افزار Origin (ویژه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها)

نرم افزار Origin (ویژه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها)

از ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸

کار با دستگاه UV-vis (ویژه دانشجویان ارشد شیمی)

کار با دستگاه UV-vis (ویژه دانشجویان ارشد شیمی)

از ۰۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۳ دی ۱۳۹۸

اندیشه تعادل عمومی- تئوری و کاربرد

اندیشه تعادل عمومی- تئوری و کاربرد

از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

آشنایی با کروماتوگرافی گازی (ویژه دانشجویان ارشد)

آشنایی با کروماتوگرافی گازی (ویژه دانشجویان ارشد)

از ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۸

ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸