همایش ها و دوره ها

فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۸۵ تا ۹۳ مورد از کل ۹۳ مورد.
نگارش علمی مقاله در علوم زیستی

نگارش علمی مقاله در علوم زیستی

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی

از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

روشهای تعیین همپوشانی مقالات( تحصیلات تکمیلی)

روشهای تعیین همپوشانی مقالات( تحصیلات تکمیلی)

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

طیف سنجی جذب اتمی (AAS) (ارشد شیمی دریا)

طیف سنجی جذب اتمی (AAS) (ارشد شیمی دریا)

از ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸

اصول و مراحل پروپوزال نویسی(تحصیلات تکمیلی)

اصول و مراحل پروپوزال نویسی(تحصیلات تکمیلی)

از ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸

روش آماده سازی و مطالعه مقاطع میکروسکوپی

روش آماده سازی و مطالعه مقاطع میکروسکوپی

از ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸