همایش ها و دوره ها

فیلتر های جستجو: علوم انسانی

نمایش ۱۳ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
آموزش اقتصادسنجی فضایی همراه با نرم افزار استاتا

آموزش اقتصادسنجی فضایی همراه با نرم افزار استاتا

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

بررسی تعادل و محاسبه حمل کالای فله بر روی کشتی

بررسی تعادل و محاسبه حمل کالای فله بر روی کشتی

از ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸