همایش ها و دوره ها

فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۶۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۳ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۶۱کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)۲۴ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر هیوا علمی زادهمشاهده
۶۲ارزیابی ریسک زمین لرزه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر حکیمه امانی پورمشاهده
۶۳مقاله نویسی۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر حکیمه امانی پورمشاهده
۶۴نمونه برداری زیست محیطی از محیط های آب، خاک،رسوب؛ آماده سازی نمونه (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر صدیقه بطالبلوییمشاهده
۶۵آموزش نرم افزار aquachem(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر صدیقه بطالبلوییمشاهده
۶۶آشنایی با انرژی های تجدید پذیر دریایی۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر رضا شمسیمشاهده
۶۷آشنایی با نرم افزار MATLAB۲۴ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰مهندس وحید زارعیمشاهده
۶۸آشنایی با حلقه C(x)۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر سوسن افروزمشاهده
۶۹کنترل پایداری طولی شناورهای تندرو۲۳ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر مهران منصوریمشاهده
۷۰آشنایی با نرم افزار طراحی سامانه های لوله کشی در کشتی۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰مهندس مصطفی جعفر زادهمشاهده
۷۱بررسی کاربرد روش SPH در جریان سطح آزاد۲۷ آذر ۱۳۹۸۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰مهندس حسام الدین روانبخشمشاهده
۷۲بررسی روش های گوناگون تولید شبکه در دینامیک سیالات محاسباتی۲۷ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتراحمد حاجیوندمشاهده
۷۳نقش آنتی اکسیدن ها در ورزش۲۴ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰سرکار خانم افتخار محمدیمشاهده
۷۴بررسی نقش و جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۲۳ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰آقای امانت بهبهانیمشاهده
۷۵آموزش شبیه سازی پویا با استفاده از نرم افزار ایویوز۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر سحر معتمدیمشاهده
۷۶آموزش اقتصادسنجی فضایی همراه با نرم افزار استاتا۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر فاطمه حسین پورمشاهده
۷۷بررسی تعادل و محاسبه حمل کالای فله بر روی کشتی۲۳ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر همایون یوسفیمشاهده
۷۸آشنایی با اصول نمونه برداری۲۷ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰آقای لفته پورمشاهده
۷۹ریشه یابی اسامی در تاکسونومی جانوری(مقطع کارشناسی )۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر بابک دوست شناسمشاهده
۸۰آشنایی با محلول سازی در آزمایشگاه (ارشد شیمی دریا)۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آرش لرکیمشاهده
۸۱اصول نگارش مقاله به زبان انگلیسی( تحصیلات تکمیلی)۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر فواد بوعذارمشاهده
۸۲تکنیک های متنوع مطالعه بافت های مختلف به روش هیستوشیمی۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر زهرا بصیرمشاهده
۸۳آشنایی و نحوه کار با انواع میکروسکوپ های الکترونی۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر زهرا بصیرمشاهده
۸۴آشنایی با کروماتوگرافی گازی(ارشد شیمی دریا)۲۶ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر کمال غانمیمشاهده
۸۵نگارش علمی مقاله در علوم زیستی۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر علی رضا صفاهیهمشاهده
۸۶مهندسی ژنتیک و کلونینگ مولکولی۲۷ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر سهیلا مطرودیمشاهده
۸۷روشهای تعیین همپوشانی مقالات( تحصیلات تکمیلی)۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر نگین سلاماتمشاهده
۸۸آموزش مدل سازی هیدرودینامیکی با استفاده ازMike۲۱ Flow Model FM۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر محمد فیاض محمدیمشاهده
۸۹آشنایی با اجزای ساختاری ،روش کار و نگهداری میکروسکوپ نوری(تحصیلات تکمیلی )۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر سلماز شیرعلیمشاهده
۹۰طیف سنجی جذب اتمی (AAS) (ارشد شیمی دریا)۲۵ آذر ۱۳۹۸۲۰ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰دکتر آرش لرکیمشاهده